Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Първоначално обучение КУТ/ГУТ

Първоначално обучение КУТ/ГУТНеобходима документация за първоначално обучение по безопасни условия на труд за представители на КУТ

       Документацията съпътства всеки процес, който е свързан с бизнеса. Макар и отстрани да изглежда ненужна бумащина, протоколите, договорите и други подобни могат да се окажат много полезни и нужни, затова изрядната документация е гаранция за спокойствие в бъдещ момент.

       Назначаването и поддържането на орган за контрол на условия на труд не е труден процес, но неговата ежегодно добро ниво изисква постоянство и прилежност както при първоначалното обучение, така и при всяко следващо.

       Съставянето на комитет по условия на труд започва с избор на подходящите хора. Като правило техния брой трябва да е максимум десет, но не е задължително изискване всеки от тях да е служител на фирмата. Те може да са представители на външни подобни органи по контрол на здравето и безопасност на труд. След като веднъж изборът е проведен, управителят на фирмата, който е инициатор за създаването на КУТ, има задължение да издаде заповед за избраните членове на комитета. С тази заповед се поставя началото на съществуване на комитета.

        Учредяването на КУТ е последвано от общо събрание. Това заседание и всяко следващо такова се отбелязва с протокол, който се съхранява от фирмата.

        Съществена и важна част за съществуването на КУТ е първоначалното обучение на избраните членове. За да се спази необходимата документация, трябва да има списък с лица, които ще подлежат на първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд. Дори и това да са всички членове на КУТ, те трябва да бъдат описани. С протокола за обучението се съхранява и описание на обсъжданите теми, както и лекторите и взетите учебни часове.

         Важно е да се отбележи, че всяка промяна на състава на КУТ се отразява с протокол, както и всяко заседание на представителите. Ежегодно се подържа нивото на знания и инструктаж на членовете на КУТ с регулярно и задължително обучение. Протоколът от него също е задължителен. За разлика от първоначалното обучение, за него не е нужно да съдържа подробни данни като ЕГН-то на обучаващия се, но трябва да доказва поне шест часа проведено обучение. Отново е задължително да се упомене името на лектора и темите на лекции, изслушани от обучаващите се.