Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Как лесно да получите сертификат за контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

     Независимо какво е естеството на работата ви и дали е натоварена или по-лека, всеки предпочита да преминава предвидените задължителни обучения по-бързо и без особени сътресения, така, че бързо да се продължи напред с ежедневните задължения. Контролът на качеството в строителството не е възможен без да се премине специализиран курс, който да даде необходимите знания за изпълнението на тази длъжност.

     Сертификатът може да бъде получен по доста лесен и неангажиращ с нищо начин, а именно като се запишете на дистанционно онлайн обучение. Това е възможно благодарение на специфичните особености и условия, които са характерни за това обучение. На първо място е независимостта на обучаващите се един от друг, на техните методи и скорост на учене и усвояване на новите неща. И така за онлайн курса е необходимо едно добро ниво на компютърна грамотност и работа с приложения. Само така може да сте сигурни, че този курс ще е повече от удобен за вас. След като вече това първо условие е факт, може да пристъпите към избора на школа и сайт, който ще бъде вашия обучаващ. В избора си трябва да се съобразите и с прекия си работодател, който все пак е този, в името на който се обучавате по контрол на качеството и който в крайна сметка ще заплати за курса. В сравнение с другите курсове по ЗБУТ, този за контрол на качество е значително по-скъп. При търсене в интернет може да видите, че на места той може да достигне и до над двеста лева. Единственият начин да намалите значително цената на това обучение е да го направите онлайн. Липсата на постоянни разходи за материали значително намалява себестойността на курса и съответно неговата крайна цена. Хубавото на този вид обучение е, че то може да се осъществи паралелно с други неща, работа, ангажименти и всичко, което е част от вашето ежедневие. Онлайн курсът няма ограничения относно час на участие в него и подготовка. Така че напълно е възможно да си вземете няколко дни отпуск, в рамките на които да четете постоянно и така бързо да достигнете до крайния тест, с който ще получите и сертификат за контрол на качеството в строителството. Само така ще можете да оценявате качеството на вложените материали и съответно на готовия продукт и неговото съответствие с всички нормативни, европейски и други изисквания, които биха могли да са критерий за работа на строителния обект, с който сте ангажирани. 

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

дистанционни курсове по збут

Какво включва първоначалното обучение по ЗБУТ за представители на ГУТ?

Групата по условия на труд, често срещана в специализираната литература и като ГУТ, е основно средство за диалог между работодателя и служителите в определена компания на тема безопасност и здраве при работа. Дейността на този екип гарантира правото на глас на работниците. ГУТ задължително (според българското законодателство) трябва да функционира при фирмите с между 5 и 50 трудещи се включително. Редно е да се състои от двама души – работодателя и представителя на служителите. Вторият следва да бъде избран на общо събрание на предприятието. За да бъде адекватно запознат с правомощията и задълженията си, той трябва да премине успешно встъпително обучение (като се препоръчват и курсове по ЗБУТ). Такъв курс се провежда обезателно от квалифицирано лице – с професионални компетенции в сферата и бакалавърска образователна степен. Продължете да четете, за да научите повече за първоначалното обучение за представители в ГУТ.

дистанционни курсове по збут
Една от характерните особености на подготвителния курс е, че се провежда през работно време, като това само по себе си не влияе на оформянето на месечната заплата на обучаващите се. Друга подробност, която си заслужава да се отбележи, е, че работодателят обезпечава провеждането на занятията от финансова гледна точка. Самото обучение трябва да се проведе най-много месец след селектирането на представителя. Продължителността му не бива да бъде по-малка от тридесет учебни часа. Същността на курса е предимно теоретична, а когато е уместно водещите подкрепят думите си с примери от собствения опит. Част от програмата му включва запознаване със следните компоненти:  зловредни фактори, които оказват негативно влияние на работоспособността, методика за анализ на опасностите за здравето при труд и заболяването вследствие на работа. Предвидени са също и някои практически занятия. Справилите се успешно с всички задачи по усвояване на материала получават удостоверения. Съвременните условия правят дистанционния курс по ЗБУТ силно препоръчителен в добавка към всичко това.

Въвеждането на ГУТ е обусловено от нуждата от комуникация между работодателя и подчинените му относно благоприятните предпоставки за осъществяване на трудовия процес. Обучението предоставя на представителите необходимите компетенции за реализацията на тази идея.

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТЗащо да предпочетем онлайн обучението на длъжностно лице по ЗБУТ

 

       Задълженията на длъжностното лице по ЗБУТ засягат най-вече обезопасяването на работата на всяка част от работния процес и всяко работно място в компанията. Задълженията имат много аспекти. От една страна длъжностното лице изцяло отговаря за всеки вид екипировка, която да предпазва служителите от нараняване в зависимост от позицията им. Той също трябва да следи за новости в сферата на безопасност на труда, като отговаря за непосредственото внедряване на такива технически средства и системи. Като длъжностно лице по трудовите процеси, тази личност или личности изготвя и внедрява и цялостен план за безопасност. В последствие зорко следи и за неговото спазване във всеки един етап от работата.

      За да започне да върши всичко това, лицето, което сте избрали за тази позиция, задължително преминава курс по здраве и безопасност на труда. Естествено има много варианти да проведете това обучение – на място, онлайн, дистанционно, като получите материалите на дискове. Нормално е да се колебаете кой от вариантите да изберете и да искате да се съобразите както с натовареността на служителите си, така и с цената, запазването на работния процес и всичко друго, което считате за важно. За да се съобразите с всички тези критерии, най-удачно избора ви вероятно ще се насочи към онлайн обучението. От всички варианти само то отговаря на всички изисквания. Със сигурност по никакъв начин не влияе на работния процес, като го прекъсва или нарушава. Това е така, защото начинът, по който се ползват материалите, дава огромна свобода на достъп на обучаващия се. През смартфон или таблет всеки може да учи и да следи напредъка си по всяко време на деня и нощта. Самото записване е просто като детска игра. Просто отваряте сайта, намирате контактната форма и попълвате данните си. Внимателно трябва и да попълните всичко, когато осъществявате превода на сумата за заплащане на курса.

     Най-приятната част е провеждането на изпита и получаването на сертификат. Както всяко друго нещо, така и финалният тест се провежда онлайн. Най-вероятно ще получите линк към теста, който ще трябва да попълните за определено време. Хубавото в този начин на изпитване е, че резултатите излизат веднага, тъй като проверяването се извършва много лесно, по предварително зададени критерии. Виждате, че всичко е като детска игра. Ще получите и удостоверението по куриер, което още един път ще ви облекчи и няма да изисква разходи за път и ходене по институции.