Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

дистанционни курсове по збут

Какво включва първоначалното обучение по ЗБУТ за представители на ГУТ?

Групата по условия на труд, често срещана в специализираната литература и като ГУТ, е основно средство за диалог между работодателя и служителите в определена компания на тема безопасност и здраве при работа. Дейността на този екип гарантира правото на глас на работниците. ГУТ задължително (според българското законодателство) трябва да функционира при фирмите с между 5 и 50 трудещи се включително. Редно е да се състои от двама души – работодателя и представителя на служителите. Вторият следва да бъде избран на общо събрание на предприятието. За да бъде адекватно запознат с правомощията и задълженията си, той трябва да премине успешно встъпително обучение (като се препоръчват и курсове по ЗБУТ). Такъв курс се провежда обезателно от квалифицирано лице – с професионални компетенции в сферата и бакалавърска образователна степен. Продължете да четете, за да научите повече за първоначалното обучение за представители в ГУТ.

дистанционни курсове по збут
Една от характерните особености на подготвителния курс е, че се провежда през работно време, като това само по себе си не влияе на оформянето на месечната заплата на обучаващите се. Друга подробност, която си заслужава да се отбележи, е, че работодателят обезпечава провеждането на занятията от финансова гледна точка. Самото обучение трябва да се проведе най-много месец след селектирането на представителя. Продължителността му не бива да бъде по-малка от тридесет учебни часа. Същността на курса е предимно теоретична, а когато е уместно водещите подкрепят думите си с примери от собствения опит. Част от програмата му включва запознаване със следните компоненти:  зловредни фактори, които оказват негативно влияние на работоспособността, методика за анализ на опасностите за здравето при труд и заболяването вследствие на работа. Предвидени са също и някои практически занятия. Справилите се успешно с всички задачи по усвояване на материала получават удостоверения. Съвременните условия правят дистанционния курс по ЗБУТ силно препоръчителен в добавка към всичко това.

Въвеждането на ГУТ е обусловено от нуждата от комуникация между работодателя и подчинените му относно благоприятните предпоставки за осъществяване на трудовия процес. Обучението предоставя на представителите необходимите компетенции за реализацията на тази идея.